Kontakt

Kulturno - umjetnička udruga "Ujević"

Svetog Mihovila 35

21263 Krivodol

OIB: 70258620569

E-mail: udruga.ujevic@gmail.com

Mobitel: 098/363-890