T 2 Studenci - crkva svetog Ilije - St. Elijah's church

T 2 Studenci - crkva svetog Ilije - St. Elijah's church

Pedesetih godina prošloga stoljeća Tin je u Studencima posjećivao fra Ćiru Ujevića koji je u to vrijeme bio studenačkim župnikom (1949. - 1962.). Fra Ćiro je zasigurno zabilježio posjete u župnoj kronici. Na žalost, ta je bilježnica zagubljena.

Tin je Studence posjećivao i prije fra Ćirinog župnikovanja jer je u Studencima imao rodbinu:Tinova tetka Joza(r. 1866.) bila je druga žena Mate Bilića Pinće, a njezina se pastorka Marija(r. 1881.) udala za Petra Ujevića Pjera. S Antom, Marijinim i Pjerovim sinom, Tin je posjećivao tetku. Jedan mu je od rođaka jako nalikovao. Studenčani tu sličnost i danas spominju,a oni stariji sumještani Tina su se sjećali kao „nekog čudnog čovika“.

I prijateljski odnosi pjesnika povezuju sa Studencima. Marija Drviš Grk radila je kao učiteljica u Makarskoj u isto vrijeme kada i Tinov otac. Bila je prijateljica obitelji. Kasnije se udala za učitelja Josipa Bilića Džakulu. Džakula i Mate Bilić, muž Tinove tetke Joze, bili su braća.

In the 1950s Tin Ujević used to visit the friar Ćiro Ujević who was at the time the pastor in Studenci (1949-1962). Father Ćiro must have recorded the visits in the Parish Chronicle. Unfortunately, that diary has been lost.

Tin had been visiting Studenci even before father Ćiro’s pastorship because he had relatives there: Tin’s aunt Joza (born in 1866) was Mate Bilić Pinće’s second wife and her step daughter Marija (b. 1851) married Petar Ujević Pjer. Tin used to visit his aunt with Ante, Marija and Pjer’s son. One of his cousins looked a lot like him. In Studenci, that resemblance is still spoken about and the older locals remembered Tin as “ a strange man”. The poet is also connected with Studenci by some friendships. Marija Drviš Grk was working as a teacher in Makarska at the same time as Tin’s father. She was a family friend. Later on she married a teacher Josip Bilić Džakula. Džakula and Mate Bilić, husband of Tin’a aunt Joza, were brothers.


Studenci obiluju studenim vrelima, po njima je naselje i dobilo ime. Ispod predjela zvanog Gradina jedno je od najpoznatijih: Zvizda. Pretpostavlja se da je Tin baš na tom izvoru pronašao nadahnuće za poznatu pjesmu Žedan kamen na studencu.

Studenci village is named after the cold springs (studena vrela) due to an abundance of them in the area. Beneath the area cold Gradina there’s one of the most famous springs: Zvizda. It is believed that Tin found the inspiration for the poem Žedan kamen na studencu (Thirsty Stone at the Wellspring) right there.

Okviri bunara jesu čvrsti spomenici

gradića i sela na starinskom žalu,

u zdencu se riše budućnost u slici,

cura snatri svoj lik kao zgodu malu.

Zdenac, studenac ima mraz da dijeli,

ali po vrućini i zadnja kap kopni.

Pločnici su mjesta zapaljeni, vreli,

a fatamorgane javljaju se opni.

Isparena voda ima vrijednost meda,

i po znojnoj žezi prednost sladoleda.

Pomorci žeđaju za svoju žeđ, a sve muči voda.

U pržinama plaze jezik Beduini,

a ovdje bijesan pas na suncu slini:

gristi u voćku što nudi vlagu ploda?


Čudo još da raste zimzelen i trava.

Hridine su gole kosti pustog krša.

Tuđa okolini prži se agava.

Noću se ne spava, danju klone glava,

na jadnom vjetriću rublje zaleprša.

I pretili domar pod silu mrša.

Čatrnja pred crkvom suha nebu zijeva,

nedjelje cijele nije palo kiše.

Sa glinenim vrčem pomalja se djeva,

vjedro o konopcu žalosno se njiše.


A romon česama samo u snu pjeva.


II


Da su ljudi žedni, u tom ni po muke,

ali sad je bunar iscrpen i žedan.

I dok vjerni dižu k vrelom nebu ruke,

voda bi za usta bila napoj medan.

Uzalud je tući grudu gvožđem kuke,

i rabdomant gubi cijeli pothvat vrijedan.

Od žeđi već često neko pomahnita,

bijele ruke lomi u bunilu, grču,

Žedna usna svoju mjeru vode pita,

sva je nada mjesta u glinenom vrču.

A nema ni mala čaša galalita

ni staklen tanjurić gdje krletke srču.


Velika je muka za žiteljstvo suša.

Spas i blagoslov je kiša suhom kraju.

Dok je kaplja vode oslađenje duša,

škrtu vodu dijele prema vodostaju.

I s mrtvim jezikom sapinje me guša:

bez octa i vode sapa je na kraju.


Na bunar pristižu puna pora vjedra,

uže se s bunara poteže i spušta;

pa se moči jezik, čelo, ruka, njedra,

voda je za život čežnja, žudnja sušta.

I bez nje malakšu mišice i bedra,

punokrvni dan je samo tma i tušta.


III


Putnici i momčad piju vino gromko,

a voda je rijetka pričest bolesnika.

Za kuhinjsko suđe milo vrijenje zvonko,

za krštenja nužna kupelj duhovnika.

(Ti, u starom dvoru presahnula konko,

snježan rub planine u mori se slika!)


S vinom su nekada na vjernost se kleli,

s bukarom u krugu oplakali mrtve.

Sa žmulom na gozbi vijenac mladoj pleli,

s kupom osvetnici zahtijevali žrtve;

nužna mi je samo kap da me iscijeli,

grozne tropske žeđi bubnjiće mi brtve...


Jer sad zadnji s reda, kad domaći odu,

prosjak s puta za se obrok vode moli.

On crpe iz drva bogodanu vodu,

i toči je preko rana nogu golih.

(A ja, ludi žeđač u mahnitom hodu,

ubih zlog prosjaka i svu vodu prolih.)


IV


Tako ako si me pustio k oazi,

da i moje biljke šiknu žaru neba,

vrati oči k meni i pomnjivo pazi,

da li cvjetan imam temelj što mi treba.


Pamti da ja trebam svježu tekućinu.

Da i žari sunca nježne vijence kose.

Pazi da bez njege lomne biljke ginu,

da i duh mi treba sok i hladovinu:

jedan šator sjene i dvije kaplje rose.


V


O kapi vode, soče biljna dana,

o roso duše razdružene s valom,

posljednja nado žednih karavana,

kapi, bez soli rasprskane žalom,

još naći ću se u istome klupku,

s tobom, i znojnom kožom krhka tijela,

kada iz loga uniđem u kupku,

i svježe ude oživi kap vrela.

Kap s površinskom crtom baš na pupku!


Nad suhim jazom prazno vjedro visi.


Tuguje prazni krčag, puca stijena:

za dažd se mole vjernici na misi,

a cijeli krš je golet nesmiljena.

Pod krutim suncem čeliči se kamen,

od trajne žeđi bujno lišće vene,


i tako vidiš pustinju mog duha:

na bedemima vlat je strašni znamen,

suši se vlaga usred magle sjene,

ni sveta mladež nema Hipokrene,

u svijesti mojoj samo vatra kuha.


I romon krvi groznica je sluha.

Hrvatski ilustrirani list Radio Zagreb, 1941.


Josip Bilić Džakula se rodio na Studencima 1867., završio učiteljsku školu 1885. u Arbanasima kod Zadra. Napustio je učiteljsku službu i posvetio se gospodarstvu, trgovini i politici. Bavio se i pisanjem. U svoje vrijeme bio je istaknuti političar Imotske krajine, uvijek u hrvatskim redovima. Umro je u Makarskoj 7. svibnja 1923.

Josip Bilić Džakula was born in Studenci in 1867 and he finished school teacher college in 1885 in Arbanasi near Zadar. He quit teaching and dedicated himself to business, trade and politics. He was also engaged in writing. At the time he was an eminent politician in Imotski, always on the Croatian side. He died in Makarska on May 7th 1923.

Autor: Ak. kipar Ivan Kujundžić

Autor: Vicko Kavelj

Fra Ćiro Ujević

Fra Ćiro Ujević se rodio u Krivodolu 8. svibnja 1902., a umro u Unešiću 17. lipnja 1979. u 78. godini života. Zafratrio se u Makarskoj 8. srpnja 1926. Župnikovao je u Zaostrogu, Zlopolju i Studencima, a u Imotskom je bio župnik, gvardijan i dekan od 1937. do 1949. Bio je više godina profesor i kateheta na Realnoj gimnaziji u Sinju. Proveo je II. svjetski rat u Imotskom i doživio okupaciju Talijana i Nijemaca, dolazak ustaša, četnika i partizana. Činio je sve što je mogao da zaštiti narod od stradanja. Pokopan je u Imotskom.

Father Ćiro Ujević was born on May 8th 1902 in Krivodol and died on June 17th 1979 in Unešić at the age of 77. He was ordained in Makarska on July 8th 1926. He ministered in Zaostrog, Zlopolje and Studenci, and, in Imotski he was pastor, Guardian and archpriest from 1937 to 1949. He was a professor and catechist in Sinj high school for years. He spent World War II in Imotski and experienced the German and Italian occupation, the arrival of Ustaše, Chetniks and Partisans. He did all he could to protect people from suffering. He is buried in Imotski.