T11 Gradska kavana Imotski

T 11 Gradska kavana Imotski T 11 Town tavern Imotski

Imotska gradska kavana na Pjaci bila je statusni simbol grada, dnevni boravak Imoćana, a u nju su zalazili Tin Ujević, Dinko Štambak, Vlade Gotovac, Mate Parlov i drugi poznati Imoćani.

Po katastru iz 1725. kuća je pripadala Stipanu Crnici, serdaru Imotske krajine, a kasnije prešla u vlasništvo obitelji Ciciliani. Na katu iznad kavane otvorena je 1875. godine Hrvatska čitaonica. Kavanu je na samom početku 20. st. otvorio Šimun Rako Jurkan koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu, no njegova je supruga Manda nastavila obiteljski posao. U osvit 21. st., nakon smrti posljednjeg vlasnika Ante ĐukeKrisa, kavana je zatvorena.

The Town Tavern of Imotski on the bazzare called Pjaca was a status simbol of the town, a living room of the residents of Imotski visited by Tin Ujević, Dinko Štambak, Vlade Gotovac, Mate Parlov and other famous citizens of Imotski. According to the cadastral from 1725 the house belonged to Stipan Crnica, serdar of the region of Imotski and it later became property of the Ciciliani family. In 1875 a Croatian Reading Room was opened on the upper floor of the tavern. The tavern was opened at the beginning of the 20th century by Šimun Rako Jurkan who died in World War I but his wife Manda continued the family business.From the beginning of the 21st century, after the death of the last owner Ante Đuka Kris, the tavern remains closed.

Dinko Štambak

DINKO ŠTAMBAK rođen je 21. srpnja 1912. u Donjem Dolcu, malom mjestu u zaleđu Omiša, gdje je u to doba službovao njegov otac. Kao dijete seli s obitelji u rodni grad svog oca, Imotski, u kojem je proveo djetinjstvo i završio osnovno školovanje. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Sinju, a teologiju u Makarskoj. Prije zaređenja napustio je život svećenika i otišao na studij u Zagreb gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao jugoslavistiku te francuski i engleski jezik. U Zagrebu je živio boemski, a intenzivno se družio s velikim književnim imenima poput Tina Ujevića, Ivana Gorana Kovačićai Dragutina Tadijanovića. Radio je kao novinar i korektor u Leksikografskom zavodu koji je vodio Mate Ujević. Pisao je članke, kritike i eseje, a mnogo je prevodio pjesme, prozu, romansirane biografije. Potkraj 1945. seli u Pariz pohađao doktorski studij na Sorboni. U godinama pred mirovinu ponovo je počeo dolaziti u Hrvatsku, k obitelji u Imotski. U to su vrijeme nastala njegova djela o djetinjstvu i gradu. Umro je u Parizu 1989., a pokopan u Imotskom. Na obiteljskoj kući podignuta mu je spomen-ploča.

DINKO ŠTAMBAK was born in Donji Dolac, a a small place in the hinterland near Omiš, the town where his father worked. As a child he moves with his family to Imotski, the town where his father was born and where Štambak will spend his childhood and finish his elementary school. He attended high school in Sinj and theology in Makarska. Just before he is about to be consecrated, he leaves his life of a clergyman in order to attend the Faculty of Philosophy in Zagreb where he got a degree in Yugoslavistics, and the French and English Language. He lives his life in Zagreb in a Bohemian way, with frequent encounters with great names of literature such as Tin Ujević, Ivan Goran Kovačić and Dragutin Tadijanović. Štambak worked as a journalist and editor in the Institute of Lexicography led by Mate Ujević. He wrote articles, criticisms and essays, as well as many translations of poems, proses, romanticized biographies. At the end of 1945, he moves to Paris and attends the University of Sorbona. In the years before his retirement he often comes to Croatia, to his family in his birth town Imotski. At that time he creates his works about his childhood and the town. Štambak died in Paris in 1989 and was buried in Imotski. His memorial plaque is placed on his family house.

Vladimir Vlado Gotovac

VLADIMIR VLADO GOTOVAC (Imotski, 18. rujna 1930. - Rim, 7. prosinca 2000.), hrvatski pjesnik, esejist, filozof, disident i političar. Osnovnu školu pohađao je u Prnjavoru (BIH), Župi Biokovskoj i Lovreću, a gimnaziju u Imotskom i Zagrebu gdje je maturirao na Klasičnoj gimnaziji. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1955. do uhićenja 1972. Gotovac je zaposlen kao novinar i urednik Redakcije kulture i drame na Radioteleviziji Zagreb. Bio je glavni urednik Hrvatskog tjednika. Kao jedan od proljećara osuđen je na četiri godine zatvora, tri godine gubitka građanskih prava, kao i prava zaposlenja u državnoj službi, prava na objavljivanje i zabranu javnog nastupa. Zbog intervjua Švedskoj televiziji 1977. ponovno je osuđen u montiranom političko sudskom procesuna dvije godine zatvora i četiri godine gubitka građanskih prava. U slobodnoj Hrvatskoj posvećuje se politici. Bio je vrstan i neponovljiv govornik. Objavio je četrnaest zbirki poezije i sedam proznih djela. Pred školskom zgradom u Imotskom (nekada Gimnazija, danas Osnovna škola) postavljen je Gotovčev portret u bronci.

VLADIMIR VLADO GOTOVAC (Imotski, September 18th 1930 - Rome, December 7th 2000), Croatian poet, essayist, philosopher, dissident and politician. He attended elementary school in Prnjavor(Bosnia and Hercegovina), in Župa Biokovska and Lovreć, he completed his high school education in Imotski and Zagreb and finally, he graduated Philosophy at the Faculty of Philosophy in Zagreb.From 1955 to 1972,when he was arrested, he worked as a journalist and the editor of the Department of Culture and Drama on Radiotelevision. He was the head editor of Croatia Weekly (cro. Hrvatski tjednik). As one of the members of the Croatian Spring movement he was sentenced to four years in prison, three years of loss of his citizen rights, his rights to getting a state job, his publishing rights and a prohibiton to do public performances. Because of his interview on Swedish television in 1977 he is convicted once again in an organized political trial, this time to two years of prison and four years of loss of his citizen rights. In the liberated Republic of Croatia, he is devoted to politics. Gotovac was a distinguished and outstanding orator. He published fourteen collections of poems and seven works in prose. His portrait in bronze is placed in front of the former high school and now elementary school building in Imotski.

Mate Parlov

MATE PARLOV, podrijetlom je iz Ričica blizu Imotskog, rođen u Splitu 16. studenoga 1948., slavni hrvatski boksač, olimpijski, europski i svjetski osvajač zlatnog odličja za bivšu Jugoslaviju. U profesionalnoj karijeri osvojio je 1976. naslov europskog prvaka u poluteškoj kategoriji i naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji po WBC-u 1978. godine. Bio je prvi boksač iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu svjetsku titulu. Mate Parlov jedini je boksač u povijesti tog športa koji je osvojio olimpijsku, europsku i svjetsku amatersku te europsku i svjetsku profesionalnu titulu. Bio je najbolji hrvatski boksač svih vremena, pa je već za života proglašen najboljim hrvatskim športašem 20. stoljeća. Umro je u Puli 29. srpnja 2008.

MATE PARLOV with origins in Ričice near Imotski, was born in Split on November 16th , 1948. He was a noted Croatian boxer, an Olympian, European and world winner of gold medals for former Yugoslavia. In his professional career he won the 1976 title of European Champion in the light heavyweight category and the title of World Champion in light heavyweight in WBC in 1978. He was the first boxer coming from socialists states to win a professional world title. Mate Parlov is the only boxer in the history of that sport to win an Olympic, European and World Amateur title and a European and World Professional title. He was the best Croatian boxer of all times and during his lifetime he was acclaimed as the best Croatian athlete of the 20th century. Parlov died in Pula on 29th July, 2008.